Lai uzņēmums varētu sekmīgi strādāt, attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus, vajadzīga teicama darba organizācija un pareiza darbinieku darba laika plānošana. Viens no instrumentiem, kas palīdz efektīvāk izmantot darbaspēku, ir darba laika kalendārs.

Darba laika kalendārs 2024.gadam izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem – pamatā Darba likumam (DL). Tas palīdzēs dažādu profesiju pārstāvjiem (vadītājiem, meistariem, brigadieriem, grāmatvežiem, normētājiem, personāla vadības speciālistiem u. c.) plānot, uzskaitīt un kontrolēt darbinieku darba laiku šādos procesos:

  • maiņu un summētā darba laika grafiku izstrādāšana;
  • darbinieku darba un atpūtas laika plānošana;
  • faktiski nostrādāto virsstundu uzskaite;
  • iekšējā kontrole par darba laika racionālu izmantošanu.