Darbiniekam noteikts summētais darba laiks ar pārskata periodu viens mēnesis. Vai virsstundu norma jārēķina par četriem mēnešiem?