2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā (DL), ieviešot jaunu regulējumu situācijām, ja nodarbinātības veida dēļ sākotnēji darba devējam nav iespējams noteikt paredzamu darba grafiku darbiniekam. Kādos gadījumos (amatos) un kādiem darbiniekiem piemērojams šāds darba laika veids? Kā uzskaitīt darba laiku, un par kurām stundām ir jāmaksā alga?