Attālinātais darbs vairs nav nekāds jaunums, domājams, ar to ir saskāries katrs uzņēmums. Tomēr rodas arvien jauni jautājumi par šāda darba organizēšanu, jo spēkā esošie normatīvie akti reizēm skaidras atbildes nesniedz. Piemēram, par darba laika uzskaiti darbiniekiem, kas strādā no mājām. Darba likumā noteikts, ka darba devējam precīzi jāuzskaita darbinieka faktiski nostrādātais laiks. Kā to izdarīt attālināti? Kurš to dara – grāmatvedis, pats darbinieks vai viņa tiešais vadītājs?