Divas reizes gadā tiek pārgriezti pulksteņi – pavasarī stundu uz priekšu, bet rudenī – stundu atpakaļ.  Tāpēc divas reizes gadā ir nestandarta diennakts – ar 23 stundām un ar 25 stundām, proti, pavasara naktī ir par vienu stundu mazāk, bet rudens – par stundu vairāk. 29.oktobrī pulksteņi tika pārgriezti uz ziemas laiku. Kā jāapmaksā nakts darbs darbiniekam, kurš strādāja “lieko” stundu?

Papildu stundas apmaksa

Pieņemsim, ka Jānis ir naktssargs, kura maiņa sākas sestdienā plkst. 20.00 un beidzas svētdien, plkst. 8.00. Parastā diennaktī viņa maiņa būtu 12 stundas, bet laika pārgriešanas naktī stundu skaits ir lielāks par vienu stundu, jo pulkstenis tiek pagriezts atpakaļ – četros no rīta atpakaļ uz pulksten trijiem. Tātad – maiņas ilgums ir trīspadsmit stundas, kas darba devējam ir jāapmaksā. Turklāt “liekā” stunda iekrīt naktī, tātad jāapmaksā pēc nakts stundu likmes.

Reizēm grāmatveži brīnās – nu kā stunda vairāk? Pavisam vienkārši. No plkst. 20.00 līdz plkst. 4.00 ir astoņas stundas. Līdz maiņas beigām no plkst. 4.00 līdz plkst. 8.00 – četras stundas (no kurām divas ir nakts stundas). Pārgriežot pulksteni atpakaļ uz pulksten trijiem, līdz maiņas beigām ir piecas stundas (no kurām trīs stundas ir nakts stundas – līdz plkst. 6.00). Kā teikts Darba likuma (DL) 38.pantā, nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6.