Darbinieks strādā normālo darba laiku ar mēnešalgu 1000 eiro. No 2022.gada 1.augusta līdz 14.augustam darbinieks slimoja. Piecu darba dienu laikā, periodā no 15.augusta līdz 21.augustam, viņš nostrādāja 42 stundas (divas stundas virs nedēļas normas), no 22.augusta līdz 28.augustam – 41 stundu (vienu stundu virs nedēļas normas), no 29.augusta līdz 31.augustam – 24 stundas (normu). Par papildu darba veikšanu darbinieks un darba devējs rakstiski vienojas iepriekš. Vai šīs trīs stundas, kas nostrādātas virs normas, ir virsstundas, un vai, veicot virsstundu uzskaiti, atskaites periods būs 40 stundas nedēļā?