Darba likumā 2022.gada 1.augustā stājās spēkā izmaiņas attiecībā uz darba laika noteikšanu gadījumos, kad darbiniekam darba dienas un darba laiks iepriekš nav paredzami. Kā sagatavot darba grafiku un noteikt darba laiku šādos gadījumos? Izskatīsim!

Darba laiks Darba likuma (DL) izpratnē ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kad darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā. Saskaņā ar DL 40.panta 2.daļas 7.punktu darba līgumā norāda nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams. Šo informāciju var aizstāt ar norādi uz darba koplīgumu vai darba kārtības noteikumiem.

DL paredz trīs dažādus darba laika veidus:

  • normālais darba laiks – DL 131.pants;
  • nepilns darba laiks, kas ir īsāks par normālo darba laiku, – DL 134.pants;
  • summētais darba laiks, ko nosaka, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, – DL 140.pants.