Darbiniece 17.08.2015.-30.08.2015. ir ikgadējā atvaļinājumā. 20.augustā saslimst cita darbiniece. Nav cilvēka, kas varētu viņu aizvietot, tāpēc darbinieci, kura bija atvaļinājumā, atsauc ar 20.augustu. Ar tās pašas dienas datumu rakstām rīkojumu, ka darbiniece tiek atsaukta, un viņa tam arī piekrīt. Kā pareizi noformēt atvaļinājuma atlikušās daļas izņemšanu? Vai tas ir jāmin jau 20.augusta rīkojumā par atsaukšanu (lai gan tas nav reāli, jo nezinām, cik ilgi otra darbiniece slimos), vai pēc tam, kad otra darbiniece atgriežas pēc slimošanas, rakstīt jaunu rīkojumu?