Vai darba līgumā var noteikt darbiniekam 2 amatus (ja nevar noteikt kā piemaksu)? Kā to pareizi noformēt, un kā norādīt darba algu - vai kā vienotu darba algu par abiem amatiem? Vai jānorāda, cik stundas nedēļā vai mēnesī veic vienu darbu, cik - otru (proporcionāli algai)?