Kā darba līgumā jānoformē amats atbilstoši Profesiju klasifikatoram? Kā līgumā norādīt amatu un tā kodu, ja darbinieks apvieno vairākus amatus, piemēram, kā papildu darbu? Nelielos uzņēmumos ļoti bieži ir tāda situācija, ka viens darbinieks veic vairāku amatu pienākumus. Kā tad pareizi līgumā rakstīt profesiju kodu? Katram amatam norādīt savu kodu?