Kādos gadījumos, mainoties darba nosacījumiem, jāveic grozījumi līgumā, un kādos pietiek ar vadītāja izdotu rīkojumu, ar kuru darbinieks tiek iepazīstināts? Vai, pārceļot darbinieku citā amatā (piemēram, paaugstinot), pietiek ar darba devēja rīkojumu? Vai vienmēr ir jāveic grozījumi līgumā?