2016.gada augusta "iFinanses" numurā rakstā par bezalgas atvaļinājumiem izlasīju, ka "(..) piešķirot darbiniekam pieprasīto atvaļinājumu vai atsakot tā piešķiršanu, darba devējam ieteicams savu lēmumu noformēt rakstveidā. Tas var būt noformēts gan rezolūcijas veidā, pamatojoties uz darbinieka iesniegto rakstveida iesniegumu, gan atsevišķa rīkojuma vai lēmuma veidā."

Vai kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu ir pietiekami noformēt tikai ar nodaļas vadītāja apstiprinājumu un direktora rezolūciju uz darbinieka iesnieguma, nesagatavojot atsevišķu rīkojumu? Atvaļinājuma naudas aprēķinu veic grāmatvedis, sagatavojot atsevišķu formu, kuru paraksta tikai grāmatvedis un darbinieks. Vai aprēķinā ir nepieciešams arī darbinieka paraksts? Aprēķinu pievieno attiecīgajam algu sarakstam.