Uzņēmumu darba praksē nereti ir jautājums – kādos gadījumos jānoslēdz papildu vienošanās pie darba līguma, bet kādos noformējami rīkojumi? Kad rīkojums ir obligāts, un kad – izvēles dokuments?