Nodibināta ir jauna sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas nodarbojas ar autoservisa pakalpojumiem. Es kārtoju visus lietvedības dokumentus, un man radās jautājums par darba līgumiem, amata aprakstiem, iekšējiem kārtības noteikumiem. SIA īpašnieks strādā kā darbinieks par autoatslēdznieku, un ir vēl viens darbinieks, kas arī strādā šajā amatā. Rakstot amata aprakstu, pēc profesijas standarta ir jābūt vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Vai tas nozīmē, ja tāda nav, tad nedrīkst strādāt? Kārtojot personas lietu šiem darbiniekiem, vai ir vajadzīgs uzrādīt arī izglītības dokumentus?