Sakarā ar to, ka no š.g. 1.jūlija spēkā ir grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827), kas nosaka sniegt ziņas par darbinieku profesiju kodiem saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un nostrādāto stundu skaitu, kā arī pēc Labklājības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas informatīvajos materiālos, iFinanses.lv lasītājiem ir radušies vairāki jautājumi - kā pareizi norādīt profesiju kodus? Ko darīt, ja darba līgumā amata nosaukums atšķiras no Profesiju klasifikatorā iekļautā? Kā norādīt nostrādātās stundas papildu darbam? Atbildes uz lasītāju jautājumiem sniedz Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākās referentes Aina Liepiņa un Ineta Vjake un zvērinātu advokātu biroja BORENIUS jurists Māris Simulis.