Uzņēmējdarbības pamatnosacījums ir risks, kas rada iespējas, – jebkurš sekmīgs uzņēmējs nopietni riskē un uzņemas par to atbildību. Veiksmīga šo risku vadība nozīmē samazināt līdz minimumam iespējamos riskus un paaugstināt līdz maksimumam iespēju īstenošanos.