Uzsākot darba tiesiskās attiecības, darba devējam ir tiesības noteikt darbiniekam pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem. Šajā pārbaudes laikā abām pusēm ir noteikta vienkāršota uzteikuma procedūra. Kādi dokumenti un vienošanās ir nepieciešamas, kādi termiņi jāievēro, un kādas summas jāizmaksā? Un kuros gadījumos arī pārbaudes laikā darbinieku nedrīkst atlaist?