Darbiniece pie darba devēja strādāja no 01.07.2004. līdz 30.11.2015. No 20.06.2013. līdz 31.07.2015. viņa bija bērna kopšanas atvaļinājumā. Pēc ilgstošas prombūtnes darbiniece atsāka strādāt no 01.08.2015., savukārt 30.11.2015. viņa tika atbrīvota no darba. Kā šajā situācijā aprēķināt atlaišanas pabalstu?

Darbinieces nostrādātais darba laiks un aprēķinātā darba samaksa 2015.gadā

Laika periods, mēnesis

Nostrādātais darba laiks, dienas

Kalendāra darba dienas 6 mēnešos  (jūnijs – novembris)

Kalendāra darba dienas 4 mēnešos (augusts - novembris)

Aprēķinātā darba samaksa, EUR

Jūnijs

 -

20

-

-

Jūlijs

-

23

-

-

Augusts

21

21

21

1168,00

Septembris

18

22

22

955,64

Oktobris

12

22

22

637,09

Novembris

13

20

20

759,20

Kopā:

64

128

85

3519,93