31.01.2015. darbinieks tiek atbrīvots no darba saskaņā ar Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 9.punktu (darbinieku skaita samazināšana). Kā aprēķināt atlaišanas pabalstu atbilstoši DL 112.panta nosacījumiem (3 mēnešu vidējās algas apmērā), ja noteikta mēneša alga 810 EUR, bet darbinieks strādā 4 dienas nedēļā un saņem attiecīgi mazāk?