Vēlos saņemt skaidrojumu par normatīvajos aktos iestrādātajām prasībām attiecībā uz grāmatvežu kompetences apliecinājumu.