Darbinieks iesniedzis darba līguma uzteikumu. Kā rīkoties darba devējam, ja šis darbinieks nākamajā dienā pēc uzteikuma iesniegšanas nokārto slimības lapu uz 6 mēnešiem? Vai uzteikuma termiņš - mēnesis - ir jāpagarina par darbinieka slimības laiku?