Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums gadā nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, taču virkni neskaidrību darba devējiem joprojām rada atvaļinājuma naudas aprēķināšana summētā darba laika gadījumos.