Nav liels noslēpums, ka mūsu Darba likums (DL) jautājumos par darba samaksas aprēķināšanu orientēts tikai un vienīgi uz normālo darba laiku. Kā veikt apmaksu citā veidā nodarbinātām personām, grāmatvežiem jārūpējas patstāvīgi pēc sava prāta un izpratnes. Protams, ir definīcijas, kas ir summētais, maiņu un nepilnais darba laiks, bet kaut kā nejauši aizmirsts paskaidrot, kādā veidā būtu jāveic attaisnotās prombūtnes (atvaļinājumi, slimības nauda, DL 74.pantā minētie gadījumi) apmaksa darbiniekiem, kas nodarbināti citādāk nekā normālo darba laiku.