Turpinām š.g. 5.maija publikāciju „Vidējās izpeļņas aprēķināšana un izmaksa”, pievēršoties jautājumiem par vidējās izpeļņas aprēķinu ikgadējā atvaļinājuma, atvaļinājuma kompensācijas un atlaišanas pabalsta izmaksas gadījumā.