Darbinieku vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Darba likuma (DL) 75.pantā. Šis ir viens no likuma pantiem, ko darba devēji izmanto visbiežāk, jo vidējā izpeļņa ir jāaprēķina visiem darbiniekiem ikgadējā atvaļinājuma, papildu atvaļinājuma, kā arī citos gadījumos. No šī gada vidējās izpeļņas aprēķināšanā ir vairākas izmaiņas.