Man ir jautājums par atvaļinājuma naudas aprēķināšanu sporta skolas pedagogiem. Viņiem alga tiek maksāta pēc tarifikācijas, piemēram, mēnesī katru nedēļu jānostrādā 9 stundas, tad mēneša darba alga ir 150 EUR. Vai ir pareizi, aprēķinot atvaļinājuma naudu, ņemt iepriekšējo 6 mēnešu kalendārās darba dienas un rēķināt dienas vidējo izpeļņu, vai tomēr vajadzētu ņemt nostrādātās dienas vai stundas?