Kā aprēķina vidējo izpeļņu darbiniekam, kurš nostrādājis no 26.06. līdz 26.07.2013., un viņam pienākas atvaļinājuma kompensācija par 1,667 darba dienu? Vai vidējās izpeļņas aprēķinā jāsummē alga par jūniju un jūliju un jādala ar darba dienu skaitu (23), vai jāņem tikai jūnija alga un jādala ar darba dienu skaitu (3) (iepriekšējo sešu mēnešu vidējo)?