Kā dīkstāve ietekmē vidējo izpeļņu? Vai dīkstāves pabalsts tiek ieskaitīts vidējā izpeļņā? Un, ja šis pabalsts tiek piešķirts no valsts (dīkstāves pabalsts, kas tiek finansēts no valsts budžeta 75% apmērā no darbinieka algas), tas tiek ieskaitīts vidējā izpeļņā?