Uzņēmums martā maksā gada prēmiju par iepriekšējā gada darba rezultātiem. Saskaņā ar Darba likuma (DL) 75.pantu, aprēķinot vidējo izpeļņu, šī martā izmaksātā prēmija tiks ņemta vērā par periodu no aprīļa līdz septembrim. Vai ir iespējams šo prēmiju sadalīt visa gada garumā? Ja jā, kā to darīt?