Kā aprēķināt mēneša vidējo izpeļņu, atbrīvojot darbinieku no darba, ja darbinieks iepriekšējo sešu mēnešu laikā atradies attaisnotā prombūtnē - izmantojis atvaļinājumu un bijis gan uz A, gan uz B slimības lapas? Darbiniekam noteikts summētais darba laiks.