Man ir jautājums par vidējās izpeļņas aprēķināšanu. Darbinieks tika pieņemts darbā 19.01.2015., un 27.07.2015.-09.08.2015. darbinieks dodas atvaļinājumā. Vai šajā gadījumā skaitās, ka darbinieks nostrādājis mazāk nekā 6 mēnešus? Par kuru laika periodu jāņem dati (saņemtā alga un nostrādātās stundas) vidējās izpeļņas aprēķināšanai, lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu, pirms darbinieks dodas atvaļinājumā:

  • 19.01.2015.-30.06.2015. vai
  • 01.02.2015.-26.07.2015.?