Darbiniekam piešķirts atvaļinājums no 24.augusta līdz 21.septembrim. Tas sastāv no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma (28 kalendārās dienas) un 1 dienu ilga papildatvaļinājuma par bērnu. Kā pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu – kopā par visu atvaļinājumu, ņemot datus par pēdējiem 6 mēnešiem (februāris-jūlijs)? Vai tomēr aprēķins jāveic atsevišķi par ikgadējo atvaļinājumu (februāris-jūlijs) un atsevišķi par papildatvaļinājuma 1 dienu (marts-augusts)?