Turpinām skaidrot par vidējās izpeļņas aprēķinu dažādos gadījumos. Šoreiz uz praktiska piemēra pamata analizēsim situāciju, kad jāveic vidējās izpeļņas aprēķins, ja darbinieks iepriekšējos sešus mēnešus nav strādājis.