Pēdējie apjomīgie grozījumi Darba likumā (DL) stājās spēkā 01.01.2015. Ar šiem grozījumiem novērstas vairākas pretrunas un nepilnības, kas likumā pastāvēja līdz šim, bet joprojām ir situācijas, kurās arī jaunais regulējums ir nepilnīgs un praksē sagādā grūtības.