Ja š.g. 15. augusta publikācijā ''Darba laika organizācijas jautājumu analīze'' analizēju situācijas un atbildēju uz aktuālajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju uzņēmumā (iestādē), kā arī šo procesu atspoguļošanu iekšējos dokumentos (darba koplīgums, darba līgums, rīkojums u.c.), un darba samaksas aprēķināšanu katrā konkrētā darba laika gadījumā, tad šajā publikācijā atbildēšu uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku vidējās izpeļņas aprēķināšanu, ikgadējo un papildu atvaļinājumu aprēķināšanu, atvaļinājumu kompensācijas noteikšanu u.c.