Jau iepriekš rakstīts par gadījumiem, kuros darba devējam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām darbiniekam ir jāizmaksā vidējā izpeļņa, ja tas neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, un viens no šādiem gadījumiem ir pārejoša darbinieka darba nespēja (slimība). Šoreiz ar konkrētiem piemēriem parādīts, kā jāaprēķina slimības nauda atkarībā no darbiniekam noteiktā darba laika (normālais, nepilnais, summētais) un kādās nedēļas dienās iekrīt darba nespēja.