Darbinieks, ar kuru ir noslēgts darba līgums, ar darba devēju papildus esošajam līgumam noslēdz vienošanos par papildus darbu – autoratlīdzību. Jautājums: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no autoratlīdzības neietur, jo ir darba līgums un ienākumi, no kuriem tiek ieturētas VSAOI, ir darba alga. Vai autoratlīdzība ir jāiekļauj vidējā izpeļņā, ja to maksā darba devējs? Ja autoratlīdzība ir jāiekļauj vidējā izpeļņā, kā savienot darba algu un autoratlīdzību, ja tiek piemērotas dažādas nodokļu likmes?