Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, ir viens no grāmatvežu "cietajiem riekstiem". Kas aprēķinos uzskatāms par darba dienām? Vai jārēķina stundas vai dienas vidējā izpeļņa? Un vai var paļauties uz grāmatvedības programmas aprēķiniem? Skaidrojums ir sniegts, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu.