Publikācijas Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti 1.daļā (iFinanses.lv, 19.04.2013.) mēs runājām par kompensācijām, bet šis raksts būs par avansa norēķiniem.