Kā viens no jautājumiem, ko nodokļu maksātājs nereti neizprot, ir kompensāciju aprēķināšana un izmaksāšana darbiniekam par tā izdevumu segšanu. Bieži kompensācijas tiek jauktas ar avansa norēķiniem, jo normatīvajos aktos nav konkrēta definējuma.