Likumdošanas aktos noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) budžetā jāiemaksā ne vēlāk kā nākamā mēneša pēc ienākuma izmaksas 5.datumā. Valdes locekļa domājamais ienākums netiek izmaksāts, tāpēc man nav skaidrs - kurā mēnesī par to ir jāmaksā IIN? Piemēram, mana uzņēmuma apgrozījums maijā bija 2000 EUR. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) deklarācija ir jāiesniedz līdz sekojošā mēneša 25.datumam - tātad 25.jūnijā es iesniedzu ziņas, ka esmu pieņemts darbā no 1.maija, un šajā dienā deklarēju minimālo algu. Teorētiski man tika aprēķināts ienākums par maiju - vai tas nozīmē, ka IIN bija jāiemaksā jau līdz 5.jūnijam un esmu to nokavējis? Vai tomēr līdz 5.jūlijam?

Apgrozījums virs 1850 EUR uzņēmumam šajā gadā ir tikai maijā. Tādēļ kopā ar paziņojumu, ka esmu pieņemts darbā no 1.maija,  iesniedzu paziņojumu, ka esmu atbrīvots no darba no 31.maija. Vai IIN kopsavilkums būtu jāiesniedz līdz 15.jūnijam? Vai tomēr, ja tiek rēķināts domājamais ienākums, ir kādi izņēmumi? Jo veidojas situācija, ka atkal esmu nokavējis deklarācijas iesniegšanu.