Biedrība "AA" nodarbojas ar informācijas apmaiņu starp biedriem, biedru kvalifikācijas celšanu u.tml. Biedrība apvieno 20 biedrus, kuru ikgadējā dalības maksa un vēl nelielas summas no sniegtiem konsultatīviem pakalpojumiem ir vienīgais biedrības ienākumu avots. Kopējais apgrozījums nepārsniedz 1500 EUR gadā. No tā biedrība sedz daļu no telpu īres, kā arī katru mēnesi maksā algu grāmatvedei par 2 dienām – 40 EUR bruto + nodokļi. Vairāk naudas biedrībai nav, un 2 darba dienas mēnesī ir pietiekami grāmatvedības darbu veikšanai. Grāmatvede nav pensijas vecumā un pilnu darba slodzi strādā uzņēmumā "BB" (tur maksājot visus nodokļus pilnā apmērā).

Kā šādā gadījumā biedrībai jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no 2017.gada, ja no faktiskās algas tās maksāt vairs nedrīkstēs, bet pilnā apmērā (vai 75%) biedrība nav spējīga maksāt, jo tai nav naudas? Atbrīvot grāmatvedi no darba arī nedrīkst, jo darbs ir jāpadara, kā arī likumā noteikts pienākums nodarbināt grāmatvedi, bet biedrības biedri grāmatvedību nepārzin.