Uzņēmējdarbība mainās un pielāgojas pasaules jaunajām tendencēm, kas vērstas uz ilgtspēju. Nodokļu sistēma šai ziņā attīstās ļoti lēnām. Tikai pēdējos gados personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi tiek saistīti ar saimniecisko darbību. Taču ir jāvērtē, vai ar to pietiek. Šajā epizodē asociētā profesora Māra Juruša un docentes Justīnas Hudenko diskusija par Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu administrēšanas programmas studentes Jolantas Rosickas veikto pētījumu – kā varētu paplašināt vismaz personāla ilgtspējas pasākumu klasifikāciju?