Valsts ieņēmumu dienests 2019. gada pavasarī saimnieciskās darbības veicējam ir sniedzis uzziņu par to, kā gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā un ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā jāuzrāda ieņēmumi, kas gūti, atsavinot lauksaimniecības pamatlīdzekli. Un tā ir par labu nodokļu maksātājiem!