Gada ienākumu deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi Nr. 149 ''Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību'' (MK noteikumi Nr. 149). Salīdzinot ar kārtību, kāda bija noteikta deklarācijas aizpildīšanai par 2010. gadu, ir nelielas izmaiņas. Pirmā no izmaiņām skar deklarācijas iesniegšanas termiņu – par 2011. gadu deklarācija ir iesniedzama laika periodā no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 1. jūnijam. Deklarāciju fiziskās personas drīkst iesniegt pēc savas izvēles – elektroniski vai papīra veidā.