Saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (likums par IIN) iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) maksā fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie komersanti, kā arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašnieki (zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašnieki IIN maksātāja statusu drīkst saglabāt līdz brīdim, kamēr to apgrozījums sasniedz 200 000 Ls, bet no 01.01.2014. – 300 000 EUR).