2011.gadā lauksaimniekam gada ienākumu deklarācijas D3 pielikums aizpildīts šādi: Ieņēmumi no lauksaimniecskās ražošanas (1. rinda) 50 000 Ls, ko veido ieņēmumi no lauksaimniecības 20 000 Ls un Eiropas Savienības subsīdijas 30 000 Ls; Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu (2. rinda) 70 000 Ls; Ienākumi un zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas ( 3. rinda) - 20 000 Ls. 2012. gadā deklarācijā norādīts apliekamais ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas darbības 25 000 Ls (7.rinda). Vai 2011. gada zaudējumus 20 000 Ls no lauksaimniecības var piemērot, lai samazinātu 2012.gada lauksaimniecības ražošanas apliekamo ienākumu? Vai būs pareizi ievērots jauno MK noteikumu Nr.568 ''Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību'' 29. punkts?