Darbinieks strādā divās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (SIA) - viena SIA ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, bet otrā SIA - nav. Darbinieka algas nodokļa  grāmatiņa glabājas SIA, kas ir MUN maksātāja, otrajā SIA nodokļu atvieglojumi netiek piemēroti, bet tiek maksāti visi nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai darbinieks var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarāciju un prasīt IIN atmaksu par izglītības un ārstniecības izdevumiem?