Vai pašnodarbinātajam, kurš grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, taksācijas gada beigās ir jāprecizē izdevumi, ko norādīt gada ienākumu deklarācijā par 2011. gadu? Piemēram, par izdevumiem, kas veikti 2011. gadā, bet attiecas uz 2012. gadu (piemēram, apdrošināšana), apmaksātiem un iegādātiem krājumiem 2011. gadā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par nākamo gadu?