Vai fiziskai personai, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kura nodarbojas ar sava personīgā nekustamā īpašuma izīrēšanu/iznomāšanu, gada ienākumu deklarācijā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā summā jāiekļauj arī saņemtās drošības naudas? Tās faktiski iekasētas taksācijas gadā, bet pēc būtības tiks izmantotas nomnieka pēdējā nomas mēneša segšanai, kas atkarībā no tā, cik ilgi nomnieks paliks nomas telpās, var ievilkties uz vairākiem gadiem.